PRINS Projectmanagement

samen werken aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving

Over PRINS Projectmanagement

PRINS Projectmanagement is mijn bedrijf sinds 1 januari 2010. Ik ben graag jouw professionele partner bij een duurzame inrichting van onze leefomgeving. Complexe vraagstukken vertaal ik, op basis van een heldere analyse, in een inspirerende stip op de horizon en overzichtelijke stappen. Die weet ik, met oog voor mens, omgeving en economie, op een goede manier richting uitvoering te brengen.

Van jongs af aan ben ik geboeid door de inrichting van Nederland. Bijna dagelijks geniet ik te voet, op de fiets, op de schaats, vanuit de trein en in de auto van ons typisch Hollandse landschap.

Steeds weer hebben we dit landschap met zijn  rivieren, meren, zeeën, bos, en heidevelden, weiden, akkers en hoogstandjes van architectuur naar onze hand weten te zetten.

Klimaatverandering, energietransitie, voedselvraagstukken en andere maatschappelijke ontwikkelingen vragen ook nu weer om aanpassing van onze leefomgeving. Meer dan voorheen vraagt dit samenwerking met maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers

En het kan bijna niet anders dan via een aanpak met oog voor mens, omgeving en economie.

Ik vind het mooi om in deze complexe context een bijdrage te leveren aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving. Ik maak daarbij gebruik van ruim 25 jaar praktijkervaring, mijn gedegen kennis van project- en procesmanagement, de Omgevingswet en verbindend onderhandelen.

Met die bagage ben ik – zelfstandig of met partners - in staat complexe vraagstukken voor de leefomgeving te vertalen in concrete stappen bijvoorbeeld richting nieuwe natuur- en recreatiegebieden, woonwijken, bedrijventerreinen, infrastructuur en toekomstperspectief voor de agrarische sector.

foto Peter Prins

Opdrachten

Vanuit mijn passie voor samen werken aan een duurzame inrichting van de leefomgeving ben ik al 25 jaar betrokken bij een groot aantal mooie projecten. Meestal ben ik actief als procesmanager, projectleider of omgevingsmanager. Enkele voorbeelden van recente opdrachten zijn:

Icoon opdrachten

Natuurinclusieve landbouw,provincie Noord-Brabant

In het kielzog van de klimaatadaptatie en energietransitie staat ook de agrarische sector voor een belangrijke transitie. De belasting voor de omgeving moet omlaag en het perspectief voor de agrariërs moet echt beter worden. Voor de provincie Noord-Brabant heb ik een stimuleringsprogramma ontwikkeld. Agrariërs worden met de inzet van een ondernemerscoach en subsidie gestimuleerd over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw.

Icoon opdrachten

Omgevingsvisies Ede en Hattem

De gemeenten Ede en Hattem hebben hun Omgevingsvisie in het voorjaar van 2022 vastgesteld. Mooie resultaten op basis van een goede samenwerking. In Ede mocht ik als coördinator van het schrijfteam de waardevolle input uit de organisatie redigeren. In Hattem had ik de rol van projectleider.

Icoon opdrachten

Mozaïek Dommelvallei, gemeente Sint-Oedenrode

In de gemeente St-Oedenrode (nu Meierijstad) kennen ze de kracht van het water. Met de steeds fellere regenbuien ontstaat er steeds meer wateroverlast vanuit de Dommel, de rivier die zo nauw verweven is met Sint-Oedenrode. Als projectleider heb ik gewerkt aan drie projecten gericht op het voorkomen van wateroverlast door meer ruimte te maken voor water in woonwijken, recreatiegebieden en op sporttereinen.

Icoon opdrachten

Recreatiegebied Vlagheide, gemeente Meierijstad

Vanaf de jaren 60 was de Vlagheide in de gemeente Meierijstad het afvalputje van de regio. Als programmaregisseur heb ik op basis van de principes van uitnodigingsplanologie de uitvoering van de toekomstvisie voor de Vlagheide opgepakt. Met veel positieve energie van bewoners en ondernemers is het gelukt om het gebied in een paar jaar tijd te veranderen in een recreatiegebied waar iedereen weer trots is.

Icoon opdrachten

Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant

In de Westelijke Langstraat raakt natuurontwikkeling (PAS, Natura 2000) ook de omgeving. Als omgevingsmanager heb ik een bijdrage geleverd aan bespreking van de gevolgen van waterpeil-verhoging voor de landbouw en voor de bewoners in het gebied. Intensief samen werken is de sleutel tot vertrouwen en een constructieve houding bij het zoeken naar passende oplossingen.

Icoon opdrachten

OER Omgevingsvisie Amsterdam

Ook Amsterdam is gestart met de voorbereiding van een Omgevingsvisie. Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor de startnotitie voor de milieu-effectrapportage (NRD). In Amsterdam spreken we liever over de Omgevingseffectrapportage om te markeren dat ook die rapportage in het licht van de Omgevingswet een echt andere invulling zal krijgen. Mooie stad om aan het werk te zijn, dat ook!

Verhalen

Mijn werkzaamheden in verschillende gebieden leveren vaak mooie verhalen op. Verhalen die een bredere bekendheid verdienen. Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in mijn vakgebied, zoals participatie en de implementatie van de Omgevingswet. Die verhalen en nieuwsgierigheid vertaal ik regelmatig en met plezier in een boek, artikel of een blog. Hieronder heb ik een aantal recente verhalen uitgelicht.

Icoon publicaties

Het goud ligt op straat

(Essay, 2022)

In de aanloop naar de Omgevingswet wordt er in de fysieke leefomgeving veel aandacht besteed aan participatie. Maar voeren gemeenten daarbij wel het goede gesprek met bewoners en andere betrokken partijen? In dit artikel beschrijf ik mijn positieve ervaringen in Amsterdam, Hattem en Ede.

Icoon publicaties

Werken in de geest van de Omgevingswet

(Boek, 2017)

De nauwe samenwerking met een aantal juristen en een architect heeft geleid tot een ‘kek vormgegeven toegankelijk boek’ (Binnenlands Bestuur). Het is bovendien leuk en leerzaam om al schrijvend ook zelf aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Inmiddels zijn er 3.000 exemplaren verkocht. Bestellen kan via

Icoon publicaties

Omgevingswet en de uitdaging van de cultuurverandering

(Blog, 2017)

Het wordt steeds duidelijker dat de Omgevingswet vraagt om een verandering van cultuur, houding en gedrag. In de blog wijs ik op het belang van samen werken en samen leren met alle betrokkenen, inclusief particulieren en ondernemers.

Icoon publicaties

Veerkracht en participatie

(Blog, 2016)

Participatie wordt beschouwd als een belangrijk middel om tot veerkrachtige systemen te komen voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Maar worden veerkracht en participatie voldoende gefaciliteerd door de huidige wet- en regelgeving? Dat is de centrale vraag in deze blog.

Icoon publicaties

Uitnodigingsplanologie

(Landwerk, 2014)

In het artikel geef ik een beschrijving van de succes- en faalfactoren van uitnodigingsplanologie, op basis van een vergelijking van de aanpak voor het Eiland van Schalkwijk met die op de Vlagheide.

Icoon publicaties

De chef-koks van de leefomgeving

(Nieuwsbrief Nu al eenvoudig beter, 2014)

In deze column houd ik een pleidooi om, parallel aan de nieuwe Omgevingswet, vooral te investeren in de kwaliteiten van de ‘chef koks’, oftewel de project- en procesmanagers van de leefomgeving.

Laatste nieuwsbrieven:

Contact

Bel : 06 - 25 076 888